Gebruiksaanwijzing terraria

Artikel 1. Waaraan moet u denken voor de aanschaf van een terrarium:

 1. Bij een standaard terrarium zijn opgegeven maten: Voor de hoogte de binnenmaat en voor de diepte en lengte de buitenmaat. Hier kunnen geringe maatafwijkingen optreden.
 2. De opgegeven maten zijn: lengte x diepte x hoogte in cm.
 3. Bij speciaal op maat gemaakte (design)terraria kunnen geringe maatafwijkingen optreden;
 4. Mocht u een precies pas terraria willen hebben moet u dat van te voren melden.
 5. Terraria zijn niet waterdicht tenzij de waterdichtheid specifiek wordt gegarandeerd.
 6. Afhankelijk van de afmetingen van het terrarium adviseren wij onderstaande glasdikte:
  • Terraria tot 100x40x50: 4 mm glas.
  • Terraria tot 150x60x60: 6 mm glas.
  • Terraria groter dan 150x60x60: minimaal 8 mm glas.
  • Terraria met water tot 15 cm 6 mm glas.
  • Terraria met water tot 35 cm 8 mm glas.
  • Bij bepaalde diersoorten zoals Varanen of grote slangen dient de dikte van het glas vooraf in overleg met Blue-Lagoon te worden bepaald.

Artikel 2. Advies bij het tillen van een terrarium

 1. Til een terrarium altijd staande en zo vlak mogelijk aan de bodemplaat.
 2. U kunt hem op zijn achterkant tillen, in dit geval moet u wel de schuifruiten eruit halen.
 3. Pak nooit een terrarium aan de voor- en zijwanden vast waar de schuifruiten zitten.
 4. Zorg dat de schuifruiten goed vast zitten in het midden, zo mogelijk dient u deze te demonteren.
 5. Laat de piepschuim hoeken zitten.
 6. Zorg dat het terrarium nooit kan vervormen.

Artikel 3. Advies transporteren van een terrarium

 1. Zorg voor een vlakke stabiele ondergrond anders vervormt het terrarium en kan het beschadigd raken.
 2. Zorg er zoveel mogelijk voor dat de schuifruiten vast zijn gezet of gedemonteerd zijn.
 3. Laat het terrarium op de piepschuim hoeken rusten, geen drukpunten op het glas.
 4. Plaats het terrarium staande of op achterkant.
 5. Plaats het terrarium met de achterwand tegen de voorzijde van laadruimte.
 6. Gebruik geen spanbanden en of andere drukpunten om het terrarium vast te zetten, maar gebruik hiervoor piepschuim, dekens, kussens of ander zacht opvulmateriaal.

Artikel 4. Advies plaatsen van een terrarium

 1. Zorg voor een vlakke en sterke ondergrond.
 2. Zorg ervoor dat de ondergrond waterpas is.
 3. Leg op de ondergrond een schuimlaag of een laag van piepschuim.
 4. Zorg dat er geen directe warmte bronnen in de buurt van het glas zijn (zoals warmte matten).
 5. Zet voor het dier het terrarium niet in direct zonlicht.
 6. Test een terrarium dat water moet bevatten vooraf uit op waterdichtheid.

Artikel 5. Transport door Blue-Lagoon

 1. Het terrarium wordt geleverd tot de eerste onderste drempel.
 2. Er geldt een maximale hulp tijd van 15 minuten.
 3. De bakken mogen niet groter/zwaarder zijn dan 1 persoon kan tillen samen met de klant zelf.
 4. Er wordt niet op extra etages bezorgd, maar alleen op begane grond. In alle afwijkende gevallen geldt het uurtarief.
 5. De koerier bepaalt naar eigen inzicht of aflevering op het opgegeven adres mogelijk is. Indien aflevering niet mogelijk blijkt, blijft opdrachtgever gehouden de koopprijs te voldoen. Tevens is opdrachtgever in dat geval verantwoordelijk voor alle eventuele aanvullende kosten zoals de kosten van vervoer en opslag.
 6. Aflevering van het terrarium vind dan plaats op de begane grond tot aan de eerste drempel. Zodra het terrarium over de onderste eerste drempel heen is getild, is het risico voor de klant zelf. Er moet getekend worden voor goede ontvangst.

Artikel 6. Transport en plaatsen door Blue-Lagoon

 1. Bezorging door Koerier (2 personen).
 2. Er geldt een maximale hulp tijd van 30 minuten.
 3. Terrarium wordt geleverd tot op de plaats waar het terrarium moet komen te staan binnenshuis.
 4. Het terrarium mag niet groter zijn dan 2 personen kunnen tillen.
 5. De koerier bepaalt naar eigen inzicht of aflevering op het opgegeven adres mogelijk is. Indien aflevering niet mogelijk blijkt, blijft opdrachtgever gehouden de koopprijs te voldoen. Tevens is opdrachtgever in dat geval verantwoordelijk voor alle eventuele aanvullende kosten zoals de kosten van vervoer en opslag.
 6. Aflevering van het terrarium vind dan plaats op de begane grond tot aan de eerste drempel. De klant is zelf verantwoordelijk voor de inschatting of het terrarium past. Blue-Lagoon adviseert vooraf een model te maken en te passen.
 7. De klant is ervoor verantwoordelijk dat het terrarium door twee personen een trap op kan worden gedragen.
 8. Het terrarium wordt voor risico van Blue-Lagoon geplaatst.
 9. Blue-Lagoon is niet verantwoordelijk voor de omgeving waar het terrarium geplaatst wordt.
 10. Als het terrarium op zijn plaats staat moet er getekend worden voor goede ontvangst.

Artikel 7. Ter plaatsen maken van het terrarium door Blue-Lagoon

 1. De aanvoerroute mag maximaal 50 meter over verharde weg bestaan.
 2. De materialen moeten veilig naar de locatie getild kunnen worden.
 3. De ondergrond moet vlak en waterpas zijn.
 4. Er moet genoeg ruimte zijn om te werken.
 5. Als het project in meerdere fasen wordt verdeeld, worden er extra kosten berekend.
 6. Ten einde de terraria/stelling stabiel te plaatsen kan het nootzakelijk zijn deze in de muur te verankeren.

Artikel 8. Garantie terrarium

 1. Zichtbare schade zoals krassen en breuk dienen direct bij afname te worden gemeld.
 2. Niet waterdicht zijn van het watergedeelte of ander technisch mankement moet binnen 24 uur schriftelijk worden gemeld.
 3. Reparatie af fabriek en eventuele verdere kosten die verband houden met de levering of het afhalen zijn voor rekening van de klant.

Voor al onze offertes, orderbevestigingen en facturen, gelden onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, gedeponeerd ten kantore van de kamer van koophandel Rotterdam onder nummer 24276264. Schriftelijke reclamaties binnen 8 dagen. Bij maatwerk is teruggaaf niet mogelijk. Informatie over de producten en of dieren zijn te vinden op onze website. Voor terraria en levende haven geldt reclamatie direct bij levering. Opgemaakt juni 2011