Gebruiksaanwijzing terrarium

Bedankt voor uw interesse of aanschaf van een kwaliteitsterrarium van Blue-Lagoon.


1. Waaraan moet u denken voor de
aanschaf van een terrarium:

1.1 Bij een standaard terrarium zijn opgegeven
maten: Voor de hoogte de binnenmaat en voor
de diepte en lengte de buitenmaat. Hier kunnen
geringe maatafwijkingen optreden.

1.2 De opgegeven maten zijn: lengte x diepte x
hoogte in cm.

1.3 Bij speciaal op maat gemaakte
(design)terraria kunnen geringe
maatafwijkingen optreden;

1.4 Mocht u een precies pas terraria willen
hebben moet u dat van te voren melden.

1.5 Terraria zijn niet waterdicht tenzij de
waterdichtheid specifiek wordt gegarandeerd.

1.6 Afhankelijk van de afmetingen van het
terrarium adviseren wij onderstaande glasdikte:
a. Terraria tot 100x40x50: 4 mm glas.
b. Terraria tot 150x60x60: 6 mm glas.
c. Terraria groter dan 150x60x60: minimaal 8
mm glas.
d. Terraria met water tot 15 cm 6 mm glas.
e. Terraria met water tot 35 cm 8 mm glas.
f. Bij bepaalde diersoorten zoals Varanen of
grote slangen dient de dikte van het glas vooraf
in overleg met Blue-Lagoon te worden bepaald.

2. Advies bij het tillen van een terrarium

2.1 Til een terrarium altijd staande en zo vlak
mogelijk aan de bodemplaat.

2.2 U kunt hem op zijn achterkant tillen, in dit
geval moet u wel de schuifruiten eruit halen.

2.3 Pak nooit een terrarium aan de voor- en
zijwanden vast waar de schuifruiten zitten.

2.4 Zorg dat de schuifruiten goed vast zitten in
het midden, zo mogelijk dient u deze te
demonteren.

2.5 Laat de piepschuim hoeken zitten.

2.6 Zorg dat het terrarium nooit kan
vervormen.

3, Advies transporteren van een terrarium

3.1 Zorg voor een vlakke stabiele ondergrond
anders vervormt het terrarium en kan het
beschadigd raken.

3.2 Zorg er zoveel mogelijk voor dat de
schuifruiten vast zijn gezet of gedemonteerd
zijn.

3.3 Laat het terrarium op de piepschuim
hoeken rusten, geen drukpunten op het glas.

3.4 Plaats het terrarium staande of op
achterkant.

3.5 Plaats het terrarium met de achterwand
tegen de voorzijde van laadruimte.

3.6 Gebruik geen spanbanden en of andere
drukpunten om het terrarium vast te zetten,
maar gebruik hiervoor piepschuim, dekens,
kussens of ander zacht opvulmateriaal.

4. Advies plaatsen van een terrarium

4.1 Zorg voor een vlakke en sterke
ondergrond.

4.2 Zorg ervoor dat de ondergrond waterpas
is.

4.3 Leg op de ondergrond een schuimlaag of
een laag van piepschuim.

4.4 Zorg dat er geen directe warmte bronnen
in de buurt van het glas zijn (zoals warmte
matten).

4.5 Zet voor het dier het terrarium niet in
direct zonlicht.

4.6 Test een terrarium dat water moet
bevatten vooraf uit op waterdichtheid.

5 Transport door Blue-Lagoon

5.1 Het terrarium wordt geleverd tot de
eerste onderste drempel.

5.2 Er geldt een maximale hulp tijd van 15
minuten.

5.3 De bakken mogen niet groter/zwaarder
zijn dan 1 persoon kan tillen samen met de
klant zelf.

5.4 Er wordt niet op extra etages bezorgd,
maar alleen op begane grond. In alle
afwijkende gevallen geldt het uurtarief.

5.5 De koerier bepaalt naar eigen inzicht of
aflevering op het opgegeven adres mogelijk
is. Indien aflevering niet mogelijk blijkt, blijft
opdrachtgever gehouden de koopprijs te
voldoen. Tevens is opdrachtgever in dat
geval verantwoordelijk voor alle eventuele
aanvullende kosten zoals de kosten van
vervoer en opslag.

5.6 Aflevering van het terrarium vind dan
plaats op de begane grond tot aan de eerste
drempel. Zodra het terrarium over de
onderste eerste drempel heen is getild, is het
risico voor de klant zelf. Er moet getekend
worden voor goede ontvangst.

6. Transport en plaatsen door Blue-
Lagoon

6.1 Bezorging door Koerier (2 personen).

6.2 Er geldt een maximale hulp tijd van 30
minuten.

6.3 Terrarium wordt geleverd tot op de
plaats waar het terrarium moet komen te
staan binnenshuis.

6.4 Het terrarium mag niet groter zijn dan
2 personen kunnen tillen.

6.5 De koerier bepaalt naar eigen inzicht of
aflevering op het opgegeven adres mogelijk
is. Indien aflevering niet mogelijk blijkt, blijft
opdrachtgever gehouden de koopprijs te
voldoen. Tevens is opdrachtgever in dat
geval verantwoordelijk voor alle eventuele
aanvullende kosten zoals de kosten van
vervoer en opslag.

6.6 Aflevering van het terrarium vind dan
plaats op de begane grond tot aan de eerste
drempel. De klant is zelf verantwoordelijk
voor de inschatting of het terrarium past.
Blue-Lagoon adviseert vooraf een model te
maken en te passen.

6.7 De klant is ervoor verantwoordelijk dat
het terrarium door twee personen een trap
op kan worden gedragen.

6.8 Het terrarium wordt voor risico van
Blue-Lagoon geplaatst.

6.9 Blue-Lagoon is niet verantwoordelijk
voor de omgeving waar het terrarium
geplaatst wordt.

6.10 Als het terrarium op zijn plaats staat
moet er getekend worden voor goede
ontvangst.

7.Ter plaatsen maken van het terrarium
door Blue-Lagoon

7.1 De aanvoerroute mag maximaal 50
meter over verharde weg bestaan.

7.2 De materialen moeten veilig naar de
locatie getild kunnen worden.

7.3 De ondergrond moet vlak en waterpas
zijn.

7.4 Er moet genoeg ruimte zijn om te
werken.

7.5 Als het project in meerdere fasen wordt
verdeeld, worden er extra kosten berekend.

7.6 ten einde de terraria/stelling stabiel te
plaatsen kan het nootzakelijk zijn deze in de
muur te verankeren.

8. Garantie terrarium

8.1 Zichtbare schade zoals krassen en breuk
dienen direct bij afname te worden gemeld.

8.2 Niet waterdicht zijn van het
watergedeelte of ander technisch
mankement moet binnen 24 uur schriftelijk
worden gemeld.

8.3 Reparatie af fabriek en eventuele
verdere kosten die verband houden met de
levering of het afhalen zijn voor rekening van
de klant.