Elastopur nibofloor PU16

€29,95
Niet op voorraad
Helaas heeft de leverancier vertraging opgelopen. Ontvang een e-mail wanneer het product weer op voorraad is.

Bouw je eigen achterwand voor terrarium en aquarium

Met elastopur resin is het mogelijk geworden zelf gemakkelijk en snel uw eigen achterwand te maken.

Zonder vervelende geurtjes kunt u nu in uw terrarium of aquarium uw eigen achterwand maken.

 

Opbouw van je eigen achterwand

Je eigen achterwand in het aquarium of terrarium kunt u maken aan de hand van de volgende materialen.

U gebruikt als basis een ondergrond van piepschuim. Met Piepschuim liefst brandvertragende, kunt u uw achterwand zelf zo maken hoe u hem wilt hebben. U gebruikt het Piepschuim als basis ondergrond, waar u allerlei contouren in kunt brengen.

Zo kunt u met een scherp mes, of rasp of penbrander gemakkelijk gleuven en groeven maken, u kunt bij het maken van uw eigen achterwand geheel uw eigen creativiteit los laten gaan.

Na plaatsing van het geheel kunt u nog lichtjes over het piepschuim heen gaan met een brander, dit zorgt dat de toplaag van uw achterwand sterker wordt.

 

Boomstam bouwen in uw achterwand

Ook kun je met gaas strengen een boomwortel na bouwen, zo kun je het gaas in iedere vorm die u wilt buigen en daarna met een klein beetje purschuim uit vullen. (let op gebruik purschuim met mate, i.m.v. brand gevaar en uitzetting)

Nadat u de streng heeft opgevult, kunt u met een scherp mes de bobbels weghalen en meer structuur in uw boomwortel brengen. Zo bouwt u uw eigen boomstam in uw achterwand.

 

Het smeren van uw eigen achterwand

Vivarium background resin kunt u geheel op kleur brengen met pigment aarde, deze is ook in onze webshop verkrijgbaar.

Het elastopur background resin om uw eigen achterwand mee te kunnen maken is een twee componenten lijm soort. En moet alvorens gebruik eerst worden gemengt. De juiste hoeveelheden zitten al in de verpakking, u hoeft voor het maken van uw eigen achterwand in het terrarium of aquarium dan ook alleen maar de deksel door en door te prikken, zodat de twee componenten in elkaar vallen. Hierna na goed uitlopen van de deksel, kunt u het deksel eraf halen, en het geheel mengen met elkaar. Voegt u hierbij nog een kleur toe, om uw zelf te maken achterwand een basis kleur te geven.

 

Na het aanmengen, kunt u met een stevige kwast, rond of plat uw achterwand insmeren, zorg dat er geen gaatjes of kiertjes meer open zijn, want dat is lastig. Elastopur Background resin voor achterwanden lijkt op een soort verf dat u opbrengt en wordt na verloop van tijd 30min. tot 60min. steeds harder. U bent dus genoodzaakt uw achterwand in één keer af te bouwen. Of een nieuwe pot open te maken.

 

Dit materiaal is voor iedereen zeer gebruiksvriendelijk. Maar werk ten allertijde met handschoenen en bescherm uw vloer en ondergrond. Want als elastopur Background Resin eenmaal hard is, is het er moeilijk te verwijderen.

 

Achterwand bouwen voor Aquarium, Achterwand bouwen voor terrarium, Aquarium achterwand zelf maken, Terrarium achterwand zelf maken.


Elastopur: 2 komponenten kleefmiddel (PUR)
Ideaal voor het bekleden van tempex enz.
Na uitharding volledig ongevaarlijk en vrij van oplosmiddelen. Let op tijdens uitharden bescherming dragen zie gebruiksaanwijzing verpakking, ook met piepschuimbranden bescherming dragen.

Carcinogenen effecten zijn niet uitgesloten. Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid. Schadelijk bij inademing. Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Bevat isocyanaten. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Bij personen die al voor diisocyanaten gesensibiliseerd zijn, kunnen bij gebruik van dit product allergische reacties optreden. Personen die lijden aan astma, eczeem of huidproblemen, moeten contact met dit product, inclusief huidcontact, vermijden. Dit product niet bij slechte ventilatie gebruiken, tenzij een beschermend masker met geschikt gasfilter (type A1 overeenkomstig norm EN 14387) wordt gedragen.

Limited evidence of a carcinogenic effect. Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation. May cause sensitization by inhalation and skin contact. Harmful by inhalation. Irritating to eyes, respiratory system and skin. This material and its container must be disposed of in a safe way. Use only in well-ventilated areas. Wear suitable protective clothing and gloves. In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Contains isocyanates. See information provided by the manufacturer. Persons already sensitised to dyysocyanates may develop allergic reactions when using this product. Persons suffering from asthma, eczema or skin problems should avoid contact, including dermal contact, with this product. This product should not be used under conditions of poor ventilation unless a protective mask with an appropriate gas filter (i.e. type A according to standard EN 14387) is used.

Meer informatie
EAN 4008373102969
Gewicht 1.5 kg
Lengte 12 cm
Breedte 12 cm
Hoogte 20 cm
Materiaal Giethars
Schrijf jouw beoordeling
Elastopur nibofloor PU16
Jouw beoordeling